2019/07/21

معرفی جامع حساب دیفرانسیل و انتگرال

یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات، حساب دیفرانسیل و انتگرال یا به اختصار، حسابان(Calculus)است. این رشته از دگرگونی جبر و هندسه به وجود آمده است. حسابان خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله (یا حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه (یا حساب انتگرال) گوتفرید لایبنیتز(Gottfried Wilhelm Leibniz) وایساک نیوتون(Sir […]
2019/02/19

کتاب هندسه دیفرانسیل مقدماتی بارت اونیل

Elementary Differential Geometry Revised Second Edition این کتاب مقدمه‌ای بر هندسه‌ی خم‌ها و رویه‌هاست. برای مطالعه‌ی این کتاب داشتن اطلاعات کافی و مناسبی از حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی و جبر خطی ضروری است و در واقع به کاربرد مفاهیم […]