2019/08/09

فرمول های کاربردی در انتگرال گیری

در این مقاله، فهرستی از مهم ترین فرمول‌های انتگرال گیری (Integration formulas) معین و نامعین که کاربرد بیشتر دارند آورده شده است. این انتگرال‌ ها، شامل انتگرال‌های تابع نمایی و لگاریتمی، مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، هذلولوی، معکوس هذلولوی، قدر مطلق، گویا […]
2019/07/21

معرفی جامع حساب دیفرانسیل و انتگرال

یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات، حساب دیفرانسیل و انتگرال یا به اختصار، حسابان(Calculus)است. این رشته از دگرگونی جبر و هندسه به وجود آمده است. حسابان خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله (یا حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه (یا حساب انتگرال) گوتفرید لایبنیتز(Gottfried Wilhelm Leibniz) وایساک نیوتون(Sir […]
2019/07/21

بررسی تاریخچه نماد انتگرال

همه‌ی ما دست‌کم در دوران دبیرستان (متوسطه دوم) با مفهوم انتگرال آشنا شده‌ایم. انتگرال نیز هم‌چون مفاهیم دیگر ریاضی به دلیل اهمیتی که دارد شایسته داشتن یک نماد بوده است. چنان‌که می‌دانید نماد انتگرال به این شکل (∫) است. اما […]