کتاب ریاضی دانشگاه
2019/02/08

کتاب خمینه‌ی ریمانی John M.Lee – مقدمه‌ای برای انحنا‌ء

این کتاب برای یک دوره‌ی تحصیلی درهندسه‌ی ریمانی طراحی شده است و بر توسعه‌ی آشنایی با مفهوم هندسی انحناء و در نتیجه معرفی و شناساندن مفاهیم اصلی و مورد نیاز برای یک مطالعه‌ی گسترده‌تر از خمینه‌های ریمانی تمرکز دارد. این […]
2019/02/05

کتاب توپولوژی عمومی STEPHEN WILLARD

در میان معرفی بهترین مرجع موجود برای توپولوژی عمومی، این کتاب مرجع مناسبی برای دانشجویان مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری می‌باشد. این کتاب شامل دو حوزه‌ی گسترده از توپولوژی است: توپولوژي پیوسته و توپولوژی هندسی. در بخش توپولوژی پیوسته […]
2019/01/28

کتاب هندسه لورنتسی سراسری Beem

کتاب هندسه لورنتسی سراسری Beem، شکاف بین هندسه‌ی دیفرانسیل و فیزیک ریاضیات نسبیت عام را بر طرف می‌کند. این کتاب، در ویرایش دوم، شامل مطالب جدید و گسترش یافته ای در موضوعاتی چون بی ثباتی فضا‌ زمان‌های عمومی کامل ژئودزیکی […]
2018/12/13

کتاب توپولوژی مانکرز (Munkres / Topology)

Book:James R. Munkres/Topology/Second Edition کتاب توپولوژی Munkres ، مقدمه‌ای برای توپولوژی است که پوشش عمیق و جداگانه‌ای ازتوپولوژی عمومی و توپولوژی جبری  را ارائه می‌دهد. این کتاب شامل مثال ها وشکل‌های بسیاری است. در بحث توپولوژی عمومی این کتاب، به […]