2018/12/13

کتاب توپولوژی مانکرز (Munkres / Topology)

Book:James R. Munkres/Topology/Second Edition کتاب توپولوژی Munkres ، مقدمه‌ای برای توپولوژی است که پوشش عمیق و جداگانه‌ای ازتوپولوژی عمومی و توپولوژی جبری  را ارائه می‌دهد. این کتاب شامل مثال ها وشکل‌های بسیاری است. در بحث توپولوژی عمومی این کتاب، به […]
2018/12/12

نرم افزار لاتکس ( LaTeX ) چیست؟

تاریخچه مختصری از صنعت چاپ و حروفچینی چاپ و حروفچینی، یک کتاب با نسخه برداری به طور دستی پدید می‌آمد و انتشار می‌یافت. کار نسخه برداری از یک کتاب، کاری سخت و دشوار بود. ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشید […]